Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
Ημερομηνία εορτής: 20/07/2017
Δεύτε τον πυρίπνουν και ζηλωτήν, τον διά τεθρίππου, αρπαγέντα από της γής, της του Xριστού δευτέρας, Πρόδρομον παρουσίας, Hλίαν τον Θεσβίτην, ύμνοις τιμήσωμεν.